บล็อก

ประโยชน์ของการทำให้ห้องปฏิบัติการเป็นแบบอัตโนมัติ เป็นต้น

ในฐานะที่ปรึกษาที่สนับสนุนระบบอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ ฉันจะเขียนบทความคอลัมน์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติเมื่อเผยแพร่ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต นอกจากคอลัมน์เกี่ยวกับคุณธรรม การลงทุนครั้งแรก ความสำคัญทางสังคม และศักยภาพในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติแล้ว เรายังจะแนะนำตัวอย่างการใช้งานเฉพาะของเครื่องจักรที่นำเข้าอีกด้วย